Privacy statement

Privacy statement

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld naam contactpersoon, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden door Van Beers Organizer behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden van informatie aan de betrokkenen zelf in de vorm van een gespreksverslag en het verzenden van een offerte of een factuur. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Van Beers Organizer verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan Van Beers Organizer de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens
Van Beers Organizer bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Van Beers Organizer de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Rechten van inzage
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Van Beers Organizer over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden aan info@vanbeersorganizer.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de cloud en op de bedrijfscomputer die beveiligd is met een toegangscode. De persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 24 januari 2020.

Van Beers Organizer

Jantina van Beers

www.vanbeersorganizer.nl

Bergsebaan 32-A

4726SE  Heerle

Tel. 06-21177883

kvk nr. 56372485 | BTWnr. NL001736672B23